ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
.net sale!
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
.org sale!
1150.00BDT
1 سال
1150.00BDT
1 سال
1150.00BDT
1 سال
.info sale!
950.00BDT
1 سال
950.00BDT
1 سال
950.00BDT
1 سال
.mobi new!
1750.00BDT
1 سال
1750.00BDT
1 سال
1750.00BDT
1 سال
.me new!
2250.00BDT
1 سال
2250.00BDT
1 سال
2250.00BDT
1 سال
.tv new!
2850.00BDT
1 سال
2850.00BDT
1 سال
2850.00BDT
1 سال
.fm hot!
12500.00BDT
1 سال
12500.00BDT
1 سال
12500.00BDT
1 سال
.xyz new!
450.00BDT
1 سال
450.00BDT
1 سال
450.00BDT
1 سال
.in new!
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.online new!
850.00BDT
1 سال
850.00BDT
1 سال
850.00BDT
1 سال
.website hot!
500.00BDT
1 سال
500.00BDT
1 سال
500.00BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains